Denna bok är tillägnad Erik Granlund, den siste
i raden av Bergös många dristiga fälskeppare.


Text: JAN SUNDFELDT * Foto:TORE JOHNSON

Innehåll


VINTER PÅ SÖDERSJÖN


Natt när isen bryter
Raitardag
Säljakt i sexhundra år
Välsigna resan
Seglarsöndag bland isflak
Isens fångar
Nordlig drift
Bottenhavets härskare
Greppet lossnar
En säkerhetsfråga
SOS från Bottenhavet
Fälskepparens dagbok


VÅR I BOTTENVIKEN

Genom porten av is
Solen är vår kompass
En lustig krabat
Har du fått nån själ?
Isberättelse

Bilder

Färdmän från isarna