Bilder från boken:


Avfärd
Strömmingsbådan
Dragsele
Fälbåten fast
Dra
Ismassor
Säl i sikte
Sälen solar
Efter jakt
"Isberg"
Törsten släcks
Råkar
Skredstången
Säkra båten
Segling
Läger
Månsken
Signal
Lampproblem
Nyfrusen råk
Fälbåten
Vind i seglen

Kartor

Innehåll

Färdmän från isarna