BERGÖ IDAGBergö är en skärgårdsby i Malax kommun.
Fram till kommunsammanslagningen 1973 var Bergö en självständig kommun.
Arealen är ca. 4500 ha.
Byn har ca 500 invånare.
Av dessa är ca 3% finskspråkiga och några personer har annat modersmål.
Bergö förefaller attraktivt för såväl unga som äldre personer.
Befolkningsmängden har hållits relativt jämn de senaste tio åren.
Det finns ca 60 arbetsplatser på Bergö och andelen som pendlar är ca 50%.
Av arbetsplatserna utgör servicebranschen den största andelen.
Primärnäringarnas andel har klart minskat.
Det finns idag (2003) ca 40 fiskare på heltid.
Arbetsplatserna inom sjöbevaknings- och lotsväsendet har i stort sett försvunnit.
Färjförbindelsen till Bergö ger dock fortfarande sex personer arbete.

Infrastruktur och service:
1962 fick Bergö färjförbindelse. Då trafikerade färjan endast dagtid.
Från och med 1974 fick Bergö vajerfärja och våren 1996 började färjan trafikeras enligt tidtabell.

På Bergö har Nyvägen grundförbättrats sommaren 1996 och arbetet slutfördes 1997.
Statens väg mellan Perisgrund och Bredhällan fick ny asfaltbeläggning sommaren 1996.
Ny fiskehamn har byggts på Ytterbådan. Den blev klar 1997.
Småbåtshamnar finns vid Bredhällan, Perisgrund och vid Bergö Camping på Norrsundet.
Dessutom finns gästbrygga och servicehus vid gamla färjfästet som ligger nära nuvarande färjfäste för Bergöfärjan.
Bergö Båtklubb rf sköter om småbåtsfarlederna i Bergö skärgård.

Bussen till Vasa trafikerar numera endast en gång per dag under vardagar.
Kommunalt vatten och avlopp finns tillgängligt för 2/3 av hushållen.
Kabel-TV-nätet är utbyggt till majoriteten av hushållen och Petalax-Bergö lokal-TV sänder två dagar i veckan.
Textinformation finns dygnet runt.

I byn finns bl a
- två affärer, Blom- & Presentboden, Bergö Delikatess, postombud, bank, låg- /mellanstadieskola, rådgivningsbyrå, kyrka och församlingshem. Frikyrkoförsamling, biblioteksfilial, daghem, branddepå, Cafe och Bar, Strandcafé, idrottsplan, elljusspår och simstrand. Hembygdsmuseum, Bil- och Däckservice, drivmedelsförsäljning/mack, frisörer, hemvårdare, snickeri & båtbyggeri, taxi och en handfull samlingsutrymmen mm.
För övernattning finns stugor att hyra.
För de ridintresserade finns Stallet Wild West.

Bergö har ett rikt föreningsliv och många människor deltar aktivt i flera föreningars verksamhet:
- Bergö UF
- Bergö Båtklubb rf
- Bergö Fiskargille rf
- Bergö Fornminnesförening rf
- Bergö Jaktvårdsklubb rf
- Bergö Martaförening rf
- Bönehusföreningen Tabor
- Föreningen Bergö Pensionärshem
- Fårklubben
- Föreningen Folkhälsan på Bergö rf
- Skifteslaget
- Bergö Rödakors lokalavdelning
- Strömmingsbådans intresseförening r.f.
- Hem och Skola
- Missionssyföreningen på Bergö
- Bergö IF
- Bergö Öråd r.f.


Möjligheter och resurser

- bra grundservice
- skärgårdsmiljön
- Rönnskär och Strömmingsbådan
- fina livsmedelsprodukter
- marknader och sommartorg
- nya fiskehamnen
- Bergö Resurscenter
- gamla folkskolan
- nordiska kontakter
- nyinflyttning
- sommargäster
- turister
- mångsyssleri

Startsidan Delar av textmaterialet från Kommunbyrån, Byaplan -97 m m