FÖRSAMLINGSHEMMET

Artikel ur Vasabladet om fälbåten

Bergö idag

eller

Bergö kyrka