RÖNNSKÄRS LOTSSTATION (*)
63º 04´N - 20º 49´ O

Karta över Rönnskär

Rönnskärs lotsstation grundades 1752.
År 1784 byggdes känningsbåken på Fälliskäret i Rönnskärs skärgård. Den är med sina drygt 210 år på nacken det kanske äldsta större sjömärket längs den finska bottenvikskusten.
Övriga båkar och större sjömärken har bränts ner eller på annat sätt förstörts av fienden under ofärdstider.
Båken byggdes av köpmännen i Vasa. Den främste av dem var Abraham Falander, senare adlad av Gustav IV Adolf med namnet Wasastjärna.

Under Krimkriget år 1854 hade Rönnskär påhälsning av engelsmännen varvid mindre skadegörelse åstadkoms på båken och andra byggnader.

Den första kända lotsen var Mårten Urwäder från Bergö, han skrev kontrakt med staden år 1794.

När lotsverket år 1912 förryskades tog alla lotsar på Rönnskär avsked från sina tjänster. Stationen bemannades med ryska lotsar, en del av dem från Kaspiska havet. De lagtrogna lotsarna beskylldes av ortsbor för spioneri för tyskarnas räkning och tvingades slutligen fly till Sverige. De arbetade på ett sågverk i Norrbyskär tills de i maj år 1917 återkom till hemlandet.
Efter frihetskrigets slut fick lotsarna återinträda i sina gamla tjänster. En av dem omkom dock i fångenskap i Helsingfors i krigets slutskede.
Lotsyrket gick i arv från far till son ända långt fram på 1900-talet. Lotssläkten Söderholm torde vara unik i hela det finska lotsverkets historia. Den första lotsen Söderholm var född 1809. Hans namn var Erik Björn, när han år 1841 började som lots tog han namnet Söderholm.
Från 1884 till 1949 hette alla lotsar på Rönnskär Söderholm.
Sex generationer Söderholm i rakt nedstigande led har tjänstgjort som lotsar på Rönnskär, den sista av dem pensionerades 1982.

De äldsta byggnaderna är från 1899.

Stationen lades ned 1983 när lotsar och kutterförare flyttade till den nya centralstationen i Vallgrund.(*) Källa:

Uppslagsverket "Finland II".
Vasa stads historia
Vasa landsarkiv
Muntliga berättelser

Text: Viking Söderholm, Bergö.
Fotografier och teckning: Lisen Jörtsö, Tumba/Bergö.
Vykort: Marléne Ström, Södra Vallgrund.

Bergö idag

eller

Startsidan