BERGÖFÄRJAN
0400 - 16 90 10


Teknisk data

Färjtrafiken 1963 - 2009


Tidtabell

Bergökartan

eller

Bergö idag