Strömmingsbådan
62º 59´N - 20º 45´ O


Tretton sjömil rakt västerut från Bergö i södra Kvarken ligger Strömmingsbådan. Hur skäret fått sitt namn råder det ingen tvekan om. Strömmingsbådan var ett fiskeläge där strömmingsfiskarna låg ute med sina skötar. Namnet har en positiv innebörd, fisket vid Strömmingsbådan måste ha varit gott.

Namnet ger ännu en upplysning. En båda är ingen stor holme, utan närmast ett skär, en kobbe. På Strömmingsbådan finns varken buskar eller träd och det verkar inte att finnas plats för mera än det som nu finns där, fyren, fyrvaktarbostaden och några uthus. Trots det har där också funnits ett antal fiskarstugor och det säger sig självt att de stod tätt.

Själva bådan är så låg att husen ger ett intryck av att höja sig direkt ur vattnet när man närmar sig med båt. Väster om Strömmingsbådan finns ingenting annat än vatten, sjömil efter sjömil tills den svenska kusten kommer emot.

Fyren på Strömmingsbådan byggdes 1885 och med den fick ön fast befolkning. Då flyttade fyrvaktarna dit, de skulle finnas på plats året om, varje timme av dygnet. Fyrvaktarna och fiskarna delade på det lilla utrymme som fanns. Det första fyrljuset var en oljelampa som skulle släckas och tändas morgon och kväll och hållas under uppsikt hela den tid den var tänd. Uppe i fyren fanns en kamin för att vakten skulle kunna hålla sig åtminstone någorlunda varm vintertid. I höststormarna sköljde havet över hela bådan och fyrvaktarna var tvungna att spänna rep mellan fyren och bostadshuset för att inte spolas ut till havs.

Gasen efterträdde så småningom oljelampan i fyren och för fyrvaktarna byggdes i mitten av 40-talet ett nytt hus i två våningar. Bottenvåningen bestod helt av förvaringsutrymmen, övre våningen hade bostadsutrymmen för tre familjer.

Samtidigt fördes också en mistlur från Norrskär till Strömmingsbådan och ställdes upp i ett hus som byggdes speciellt för dess omfattande maskineri. Slutligen automatiserades fyren, så att en solventil släcker och tänder. Fyrvaktarna flyttade därifrån i början av 60-talet.


Källa:
Människor och arbete i österbottnisk skärgård,
Mikael Herrgård, Maj-Britt Höglund


Strömmingsbådans historia

Fyrpersonalen på Strömmingsbådan 1885 - 1963

Strömmingsbådans intresseförening r.f.Bergö idag

eller

Startsidan