RIOR, KVARNAR, RÖKBASTUR, SMEDJOR, HANDLARE,
BÖNEHUS OCH FÖRSAMLINGSHEM

siffran inom parentes ( ) anger kartblad


RIOR

1. Einhålmas - Matts West (3)
2. Startjis - Henrik Stark (2) (3)
3. Nårrkäsch - August Wäst, Herman Klockars (3)
4. Simos - Abraham Östman (3)
5. Maaschinas - Gabriel Stark (3)
6. Bjönas Hermanas - Herman Högback (7)
7. Bjönas Isakas - Isak Högback (7)
8. Bjönas Gustas - August Högback (7)
9. Battjis gamäl-Mattas - Matts Back (7)
10. Krischanas Sanderas - Alexander Nyback (8)
11. Nyistu - Johannes Nyman (8)
12. Finnis Sanderas - Johannes Nyback (4)
13. Nåschkat - Matts Gästgivar (4)
14. Ullås - Gabriel Nyback (4)
15. Nyigusch - Petter Wäst (3)
16. Badäschtö (6)
17. Badäschtö Isakas - Isak Östman (6)
18. Bjönas Hannesas - Johannes Högback (2)
19. Nåschkat Hannesas - Johannes Gästgivar (2)
20. Klåkkasch - Johan Erik Granlund (2)
21. Jokkas - Gabriel Holmstrand (7)
22. Battjis Mattas - Matts Back (7)
23. Budusch - Matts Sjöberg (3)
24. Antas Gustas - August Lång (7)
25 Antas Joånerikas - J E Lång/Söderback (7)
26. Grannas - Matts Wäst (2)
27. Reiäsch - August Lillback d ä (4)
28. Simos - Erik Östman (3)
29. Battjis Hannesas - Johannes Back (3)
30. Bjönas Hermanas - Herman Högback (3)
31. Einhålmas - Johannes West (2)
32. Uppgift saknas (2)
33. Uppgift saknas (7)
34. Mattsi - Gabriel Back (7)
35. Mattinas ? / Maaschinas ? (3)
36. Nårrkäsch - Herman Klockars (8)KVARNAR

1. Ullås, pärtskärare - Gabriel Nyback (4)
2. Mattsi - Gabriel Back (3)
3. Bjönas Hermanas - Herman Högback (3) (7)
4. Battjis gamäl Mattas - Matts Back (7)
5. Simos Erkas - Erik Östman (3)
6. Simos Abbas - Abraham Östman (3)
7. Maaschinas - Gabriel Stark (3)
8. Nåschkat Hannesas - Johannes Gästgivar (2)
9. Battjis Mattas - Matts Back (6)
10. Antasinas - J E Lång/Söderback (7)
11. Grannas Gustas - August West (3)
12. Nyigusch - Petter Wäst (3)
13. Budusch - Matts Sjöberg (3)
14. Finnis - Johannes Nyback (8)
15. Krischanas - Alexander Nyback (7)RÖKBASTUR

1. Nårrkäsch - Herman Klockars, August Wäst,
Johannes Eriksson, Gabriel Nyback (4)
2. Nåschkat - Matts Gästgivar (4)
3. Skata - Gabriel Nyman (4)
4. Finnis - Johannes Nyback (4)
5. Reiäsch - August Lillback d ä (4)
6. Mattsi - Gabriel Back (3)
7. Bjönas - Herman Högback (3)
8. Simos Erkas - Erik Östman (3)
9. Nyistu - Johannes Nyman (8)
10. Bjönas Isakas - Isak Högback (7)
11. Antasinas - J E Lång/Söderback (7)
12. Antas Gustas - August Lång (7)
13. Maaschinas - Gabriel Stark (3)
14. Einhålmas - Matts Wäst (3)
15. Nyigusch - Petter Wäst (3)
16. Nyijinas - Emil Wäst, Matts Lång,
Johannes Ny m fl. (2)
17. Haglundas - bybastu (1)
18. Fårklubbens (1)SMEDJOR

1. ”Mattinas” - Johan Erik West (Holm) (3)
2. ”Smedin” - Johannes Holm (2)
3. ”Antas” - Markus Lång (7)
4. ”Antas-Emil” - Emil Södersund (8)
5. ”Ullos-Gabbel” - Gabriel Nyback (4)
6. ”Kronman” - Anders Kronman (4)
7. ”Skäri-Abbin” - Abraham Söderholm (2)
8. ”Skata-Gabbel” - Gabriel Nyman (4)
9. ”Krischanas” - Kristian Nyback (8)
10. ”Krischanas-Sander” - Alexander Nyback (8)
11. ”Prosten” - Oskar Österman (7)
Israel VestergårdBÖSSMEDJOR

B1 - ”Bössmedin” - Karl Rönnblad (4)
B2 - ”Norrskat Isak” - Isak Strandberg (4)

Källa för fakta om smedjor: HAMMAREN OCH STÄDET, Smeder och smedjor i Malax, Aktiv närkultur (1990)HANDLARE

LH1 - Första Andelshandel
vid August Högbacks lillstuga (7)
LH2 - Andra Andelshandel (3)
LH3 - Tredje Andelshandel (3)
LH4 - Fjärde Andelshandel, nuvarande (3)
LH5 - Andelshandelfilial – R Nyman (8)
LH6 - Häikkas lillstugan – E Söderholm, R Nyman (2)
LH7 - Andelshandelfilial – M Söderholm (2)
LH8 - J Eriksson (4)
LH9 - Rettijeff, ”ryssin” (3)
LH10 - Starks Butik, nuvarande (3)
LH11 - Bergö Boden (3)
LH12 - E S Westman, första handel (3)BÖNEHUS, FÖRSAMLINGSHEM

+ 1 Baptistbönehus (3)
+ 2 Gamla församlingshemmet, luthersk (3)
+ 3 Tabor (3)
+ 4 Nuvarande församlingshem (7)
+ 5 Bergö Kyrka (7)


Tillbaka