Bergö fick kyrkskepp i gåva av sjökapten

Häromdagen kom en Ålandsregistrerad bil till Bergö lastad med ett skepp.
Skeppet är en modell av skonerten Anna, och den blev pricken över i på den nyligen avslutade kyrkrenoveringen.
Kyrkskeppet är en gåva till församlingen av sjökaptenen Per-Erik Berglund och byggd av Håkan Lindberg på Nåtö.
Det ursprungliga skeppet Anna var byggt i Sideby 1881 med Viktor Högström som byggmästare. Det i sin tur hade Åländska beställare, och dess ägare blev tio redare i Lemland samt byggmästaren själv. Annas första resa gick till England med trä i lasten, och på hemresan fraktade hon kol från Shields till Stockholm. År 1908 såldes hon till Norge, och hennes vidare öden är, trots efterforskningar, okända. Men det finns en målning av henne på Ålands sjöfartsmuseum, gjord av den engelska marinmålaren T G Purvis.
Den mottagningskommitté som med spänning inväntade kyrkskeppets ankomst till Bergö gav det högsta betyg.

- Det passar perfekt. Kopparplåten går bra ihop med färgen på bänkarna, och de gula listerna passar ihop med väggarna, sade tillförordnade kyrkoherden Juha Rauhala förtjust.

Någon egentlig anknytning till Bergö har Anna inte, annat än att många Bergöbor arbetat på liknande skepp.

- Skeppet har ingen annan anknytning till Bergö än namnet. Anna finns också här, sade Helge Haglund, viceordförande i kyrkorådet.

- Anna var också namnet på Marias moder, inflikar modellbyggaren och ger därmed skeppets namn en kyrklig innebörd.

Tre olika motiv

Ett reportage i Vasabladet i våras, där avsaknaden av ett kyrkskepp nämndes, väckte Per-Erik Berglunds tankar om att han skulle donera ett skepp till sin hemorts kyrka.

- Det har varit vanligt att sjömän donerat kyrkskepp till skärgårdskyrkorna, och jag tyckte att jag kunde göra detsamma. Jag har varit på sjön i 33 år, och hoppas kunna fortsätta med det ännu ett tag, säger Berglund

Han har tre motiv för gåvan, tre kategorier som han vill ihågkomma.

- Den ryska flaggan på skeppet visar att det är byggt under den ryska tiden, som var en svår tid för Bergö. Jag vill genom donationen påminna om dem som flydde och emigrerade för att komma undan den ryska militärtjänsten och överheten.

- Donationen är också till minne av alla som arbetat på sjön – fiskare, sälfångare, fyrvaktare – och till minne av all som omkommit på havet.

Då Per-Erik Berglund fattat sitt beslut angående donationen kontaktade han Helge Haglund, som i sin tur ringde Ålands sjöfartsmuseum ett par gånger för att höra sig för om en lämplig modellbyggare.
Andra gången blev det napp, intendenten tipsade om att en person som just tittat in, Håkan Lindberg, var en av Ålands bästa modellbyggare.
Att modellbåtsbygge är hans stora hobby kan det inte råda något tvivel om. Han bygger före jobbet, klockan 6 – 8.30 på morgnarna, efter jobbet, klockan 16.30 – 22 på kvällarna och alla veckoslut.

Många historier

- Jag har hållit på med det här ända sedan jag var liten kille. Det roligaste nu är efterforskning och planering. Via den har många sjökaptener varit hemma hos mig och en gång, då två var på besök samtidigt, råkade de i luven på varandra och började gräla om var ett ångrör var placerat.

- Jag avbröt dem genom att säga dem var jag tänkte placera det. Jag litade mera på den som varit längre tid på båten.

- Tack vare modellbygget får jag höra massor med historier. En handlade om hur det Åländska fartyget Asturias under andra världskriget blev fast i Tyskland. Tyskarna tog ut ett vevhjul för att båten inte skulle komma vidare, men ”chiefen” där såg till att ett nytt hjul monterades ihop, bokstäverna i början och slutet på namnet målades över och båten lämnade Tyskland som Turia, Stockholm.
Håkan Lindberg har som modeller bland annat byggt barkarna Per Brahe, Fred, L´Avenir, Pommern och Passat samt ett antal galeaser och ett otal ångfartyg.
Nyligen blev han klar med en galeas som ska bli 70-årspresent.
Arbetet på Bergö kyrkas skepp inleddes i slutet av augusti. Timmarna han lagt ned på det vågar han inte räkna, men de är garanterat över tusen.

- I och med att den har segel har den varit svårare att bygga. Där finns allt, till och med vindpump och det som inte syns är i lastrummet. Galjonsfiguren i fören har litet mera drag av bystdrottning än originalet, men då har ju gubbarna något att titta på här i kyrkan, säger Håkan Lindberg.

Kyrkskeppet är byggt i skalan 1:50. Dess strategiska mått från bogspröt till akter är 95 centimeter, från masttopp till köl 75 centimeter.
Det är möjligt att Bergö om någon tid begåvas med ytterligare en stor modellbåt. Församlingen har nämligen länge samlat pengar i en kyrkskeppsfond, som nu innehåller cirka 2500 euro.
De har inte kommit till användning, eftersom Berglund bad att ensam få donera kyrkskeppet, men enligt Evert Söderholm, ordförande i kyrkofullmäktige, är det inte omöjligt att de pengarna används till en modell av en fälbåt, som i så fall placeras i församlingshemmet.
Men det är en fråga för framtiden.

Skonerten Anna


Artikel ur Vasabladet 2002-12-11
Kerstin Nordman, text och foto

Bergö kyrka

eller

Startsidan