BERGÖ KYRKA



Fakta om Bergö kyrka

Bergö kyrka återinvigd
efter totalrenovering

på plats

Bergökartan