Skärifolket fick hemtrevlig helgedomPå några månader har Bergö kyrka genomgått en förvandling från ett så gott som urblåst skal till ett varmt och inbjudande kyrkorum.
På söndagen (17/11 -02) tas Bergö kyrka åter i bruk efter att i nio månader ha varit utrymd för en omfattande invändig renovering. Alla som hitintills sett slutresultatet har sagt att det är mycket lyckat.
I maj var bänkar och golvplankor utlyfta och nygjutna betongpelare stack upp ur grunden.
Den invändiga totalrenovering som då pågick är nu färdig, och alla strör lovord över slutresultatet.

-Jag satt här från klockan fjorton till sjutton i söndags, då folk kom hit och röstade i församlingsvalet. Det var så roligt, för de gav bara rosor, rosor och inte ett enda ris säger Evert Söderholm, ordförande i byggnadskommittén och i kyrkofullmäktige.

-Kyrkan är så vacker och ljus, men samtidigt hemtrevlig och varm, säger Kaarina Rauhala, som tillträdde som församlingspastor på Bergö första november.

-Resultatet är riktigt bra. Det brukar vara någon som kritiserar, men inte denna gång, säger projektledaren Christer Öhman.

Kyrkan tas på nytt i bruk på söndag klockan 17.
Biskop Erik Vikström leder förrättningen och predikar. Efteråt blir det fest i församlingshemmet.
Samtidigt med återibruktagandet firas kyrkans 200-årsjubileum.
Kyrkans äldsta del byggdes 1800-1802 av byamännen. En orsak till kyrkobygget var att Bergöborna då under kyrktvångets tid, ville slippa de långa och strapatsfyllda resorna till Malax kyrka.
Allra sista gången en gudstjänst hölls i kyrkan innan utrymningen inleddes i vintras tröttnade kyrkorgeln. Den har nu varit på reparation hos orgelbyggaren Hans Heinrich och tas även den på nytt i bruk på söndag.

Har planerats i fem år

Invändigt renoverades kyrkan senast 1966. Första tanken på en ny renovering väcktes 1997, redan då med tanke på 200-årsjubileet. I juli 2000 beslöt kyrkofullmäktige att anhålla om stöd från kyrkostyrelsen, i augusti 2001 kom styrelsens slutliga beslut och i oktober godkändes planerna i Museiverket.
Vid renoveringen har många gamla och genuina handgjorda konstruktioner, som gömts bort vid tidigare ombyggnader, lyfts fram igen. Då spontbrädorna i kyrktaket togs bort upptäcktes en vacker målning i blått och guld, som ingen nu levande tidigare sett. Målningen har restaurerats och samtidigt använts som utgångspunkt då färgsättningen - i varmt ljusgult, gråblått, brunt och grönt - bestämts. Vem som ursprungligen gjort takmålningen är okänt, men Söderholm är övertygad om att den målades 1853, då kyrkan byggdes till med korsarmar och kor.
De handsågade golvplankorna, som varit täckta av tunnare brädor, har likaså putsats upp, men inte hyvlats om. Nötningen och groparna från förr syns fortfarande tydligt under målarfärgen. Till det ovanliga med Bergö kyrka var att en bänk inte varit den andra lik, eftersom de är hemmagjorda i olika gårdar. Bänkarna finns kvar, men snickaren Rolf-Erik West har breddat dem några centimeter, vinklat ryggstöden en bit bakåt och försett dem med ändamålsenliga psalmbokshyllor.

-Vi har fått en fin renovering av vår kyrka, gammalt som kommit fram har varvats med nytt. Mycket som en längre tid har varit gömt har kommit i dager, säger Söderholm, som lovar avslöja ännu väl förborgade hemligheter om kyrkan på söndag.

Det nutidsenliga som kommit till är bland annat vatten- och avloppsledningar (förr kånkades allt vatten från församlingshemmet), toalett, diskskåp, städförråd, klädutrymme, direkt elvärme under bänkarna, isolering, ventilation under golvet, tak över huvudingångens trappa, förstorat altare och utflyttad altarrund, förnyad ljudanläggning i kyrkan och till församlingshemmet, alarm samt automatisering av klockringningen.

Festlig början för nya pastorn

Theodor Schalins altartavla, Jesu möte med en samarisk kvinna vid Sykars brunn, har konserverats, specialgjorda väggarmaturer har satts upp och lagom till söndagen rullas en ny golvmatta ut.
På tisdagen hölls slutsyn av renoveringen, samtidigt som Sven Hällmark lade sista handen vid de vackra marmoreringarna. Han har också bistått byggnadskommittén med att ta fram färgskalan. På fredag görs ännu en sista översyn inför söndagens förrättning.

-Det blir en festlig början på min tid här. Det är trevligt att få börja arbeta i en nyrenoverad kyrka. Bergöborna är öppna och har tagit väl emot mig, säger Kaarina Rauhala.

Hon och hennes man Juha Rauhala, som är tf kyrkoherde i Petalax och Bergö , har slagit ner bopålarna i Petalax efter att ha arbetat i Botswana, Sverige, Åboland och på Åland, bland annat, och trivs utmärkt.
Renoveringskostnaderna beräknas sluta på cirka 400 000 euro. Församlingen får 85 procent av dem täckta av bidrag från kyrkostyrelsen. Arkitekt har Carl-Johan Slotte varit och huvudentreprenör Vasa byggnadsreparation.
Nu saknar kyrkan bara ett kyrkskepp, men vem vet, kanske är det så småningom på väg? Grundplåten finns i en kyrkskeppsfond.


Från Vasabladet 13/11 -02
Kerstin Nordman, text
Seppo Lammi, foto


Bilder


Tidigare artikel om renoveringen


Bergö kyrka

eller

Startsidan