Förteckning över präster

Förteckning över präster i Bergö kyrkaKapellaner

Jakob Esaias Vegelius (1850-1853)
Josef Reinhold Hedberg (1853-1855)
Karl Gustaf Vallenius (1858-1861)
Knut Emil Sonck (1864-1869)
Aksel Gunnar Rancken (1902-1903)


Hjälppräster och nådårspredikanter

Johan Julius Häggman (1855-1856)
Bror Ehrenfried Bremer (1856-1858)
Mauritz Edvard Caselius (1861-1864)


Extra präster

Johan Zacharias Hartman (1876-1881)
Viktor Reinhold Ingman (1881-1884)
Karl Gustaf Reinhold Vilenius (1884-1886)
Mauritz Elenius (1886-1889)
Isak Gideon Lagus (1889-1893)
August Reinhold Hedberg (1893-1899)
Isak Elenius (1899)
Aksel Gunnar Rancken (1899-1902)
Malax församling, präster och kapellaner (1903-1907)
Amil Albert Rudelius (1907)
Erik Vilhelm Hagfors (1907)
Malax församling, präster och kapellaner (1907-1909)
Anders Sandbacka (1909-)

Bergö kyrkas historia