TORPARSTUGANLiksom Klockargården är även den timrade torparstugan från 1800-talet och låg ursprungligen i början av Hamnfladavägen, på dess norra sida.
I stugan bodde Jonas och Ulla-Maja Lång.
Senare flyttades stugan till "Västerbyin", ut till Bredhällan för att bebos av dottern Ulla-Beata och hennes man Gabriel Blomqvist.
Paret köpte senare Storsten, en ö utanför Bredhällans fiskehamn och flyttade stugan dit. Verner Blomqvist var den siste som bodde på Storsten.
Den 9 mars 1991 flyttades stugan från Storsten till museiområdet.
Torparstugan restaureras för att kunna användas för mindre möten och sammankomster.
Tillbaka