TABORFÖRSAMLINGEN

bildades 15 mars 1930 i August Liljeroos hem.
Församlingen bestod då av ca 20 medlemmar.
Den nybildade församlingen hade inget eget hus att samlas i när verksamheten startade. Två av församlingens medlemmar, August Liljeroos och Johannes Norrby, köpte då en stuga med tomt som de senare överlät åt församlingen.
Nu hade församlingen en samlingsplats och efter en del ändringsarbeten fick man en användningsbar möteslokal.
Invigning av möteslokalen hölls under sommaren 1931.
I denna lokal pågick verksamheten i 18 år.
Då församlingens medlemsantal ökade blev behovet av en större samlingslokal aktuell.
Hösten 1945 gjordes förslag till ombyggnad av fastigheten. På frivillig väg insamlades en del virke och hösten 1946 lades grunden till den nya möteslokalen.
Den 21 november 1948 invigdes den nya lokalen.

Sedan dess har större och mindre reparationer utförts på fastigheten:
1951 inreddes en liten pastorsbostad.
1959 lades plåttak på bönehuset.
1963 renoverades möteslokalen, målning och tapetsering utfördes och ny elektrisk armatur installerades.
Åren 1964-1965 byggdes en ny uthuslänga på bönehustomten.
1968 renoverades predikantbostaden, brunn borrades på gårdsplanen och rinnande vatten installerades.
1969 belades ytterväggarna med mineritplattor och renovering av församlingens kök påbörjades.
År 1975 beslöt församlingen att en ny pastorsbostad skulle byggas på vinden så att alla utrymmen i nedre plan kunde friställas för församlingens verksamhet.
Predikantbostaden blev klar för inflyttning till julen 1976.
Hösten 1979 kunde församlingen återinviga en grundrenoverad möteslokal, lillasal samt entré, kapprum och sanitära utrymmen.

Tabor

Källa: Taborförsamlingens årsberättelser