I STORM OCH I STILTJERönnskärs lotsstation 1752 - 1983Historien över Rönnskärs lotsstation handlar inte bara om verksamheten vid den nu nedlagda stationen och lotsfamiljernas levnadsvillkor på Rönnskär - ett miniatyrsamhälle i yttersta havsbandet. Den berör också holmarna runtomkring: Stenskär, Storskär och fyrplatserna Lillsanden och Strömmingsbådan.

De svårnavigerade farvattnen skildras ur många synvinklar, från kartläggning, sjömätning och farledsunderhåll till skeppsbrott, livräddning och sjöförklaringar.

En svunnen epok träder fram i talrika citat ur brev, protokoll, förordningar, böcker och tidningsartiklar. Kartor och fotografier kompletterar och berikar framställningen.

I boken om Rönnskärsarkipelagen varvas historiska fakta i krig och fred med skildringar av skiftande mänskoöden och personliga minnen av en ljuvlig barndomstid!


Här kan du köpa boken:

Andelsbanken, +358 (0)6 - 3430 061
Blom- & Presentboden, +358 (0)6 - 3430 350
Iris Sjöberg, +358 (0)6 - 3430 250, +358 (0)50 - 5711817


Startsidan