Norrskär
62º 14´N - 20º 36´ O

Karta över Norrskär

Fyren på Norrskär är byggd år 1846. Den är 21 meter hög och består av sten och tegel. Fyren är svart med ett vitt bälte på mitten. Som bränsle till fyrens nio oljelampor använde man till en början olja av hampa. Med hjälp av ett urverk som fungerade med ett lod snurrade lamporna runt. Urverket drogs upp två gånger per dygn. Vintertid behövde inte fyren hållas tänd; all fartygstrafik hindrades av de hårda isarna. Fyrväktarna bodde ute på Norrskär ändå, ofta var de helt isolerade från civilisationen. På hösten lyftes årslönen, pengarna skulle räcka till för inköp av proviant för vintermånaderna. Födan drygades ut med fisk och sälkött.


Energikällor:

1847 - 1860
Rå hampolja

1860 - 1875
Renad hampolja

1875 - 1882
Rof olja

1882 - 1945
Petroleum

1945 - 1977
110 V DC

1977 -
220 V AC / 110 V DC

(*) Källa: Havtornens rike, Mikael Weckström

Startsidan