LADAN
Ladan är en traditionell stocklada med halm och vasstak och flyttades till museet den 10 april 1995.
Ladan som donerades av Lennart West har tidigare stått vid August Wests stuga nedanför kyrkan.
Vassen till takåsen slogs i Trutörsfladan på en av de större öarna nordost om Bergö.
Tillbaka