Strömmingsbådans Intresseförening r.f.


En skrivelse av privatpersoner och föreningar från Bergö och Petalax inlämnades 11.05.1987 till kommunalstyrelsen i Malax, i vilken man anhöll om att få hyra lokaler på Strömmingsbådan efter en eventuell inlösen av Strömmingsbådans fyrplats. Kommunstyrelsen önskade i mars 1989 att en arbetsgrupp för Strömmingsbådan skulle tillsättas, och den 14.04.1989 bildades gruppen . Denna startade arbetet med att förverkliga iden om att en idéll förening skulle äga och förvalta samt för framtiden bevara och skydda Strömmingsbådan. Strömmingsbådans Intresseförening stiftades 20.11.1989 och anmäldes till föreningsregistret 23.01.1990. Intresseföreningen består av följande föreningar: Bergö Båtklubb r.f. Bergö skifteslag, Bergö fiskelag, Bergö Fornminnesförening och Petalax navigationsklubb r.f.
Efter förhandlingar med Sjöfartsverket kunde så Malax Kommun 30.10.1989 för 25000 mark inköpa samtliga hus förutom sirenhuset som ägs av Brändö sjöhistoriska museum, och fyren som ägs av Sjöfartsverket. Malax Kommun överlät för 25000 mark i sin tur ägo och besiktningsrätten till Strömmingsbådans Intresseförening r.f. den 28.08.1990.

Arbetet med att reparera och renovera husen både utvändigt och invändigt startade följande sommar. Först fick snickarverkstaden och fyrvaktarbostaden ny brädfodring och nya fönster. Sedan målades samtliga hus i originalfärg, nämligen röd med vita knutar. Brändö sjöhistoriska museum renoverar sirenhuset med den sista sirenen i sitt slag i hela Europa. Föreningarna iordningställer var för sig invändigt de olika lägenheterna. Petalax Navigationsklubb iordningställde en del av förrådshuset åt sig, Bergö fornminnesförening renoverar f.d. snickarverkstaden, Bergö fiskargille renoverar västra lägenheten i fyrvaktarbostaden, Bergö Båtklubb renoverar den mellersta lägenheten och Bergö skifteslag renoverar den östra lägenheten i fyrvaktarbostaden.

Sammanställt av:
Per- Erik Berglund

Strömmingsbådan

eller

Bergö idag