Fyrpersonalen på Strömmingsbådan 1885 - 1963


Fyrmästare:


Sjökapten Fredrik Wilhelm Ridell f. 31.01.1839 i Koskis, fyrmästare 09.08.1885 - 15.09.1892
(Inflyttad från Vasa 1885 med familjen, utflyttad till Brahestad 15.09.1892)

Sjökapten Viktor Walfrid Laurén f. 31.05.1865 i Jomala, fyrmästare 1892 - 1898
(Inflyttad med familjen 1892, transporterad till Uleåborg 21.06.1898)

Kofferdiskeppare Karl Evert Mattsson f.28.12.1858 i Jomala, fyrmästare 08.03.1898 - 1909?
(Transporterad hit från Eckerö hamnfyr 08.03.1898. Transporterades till Helsingkallans fyrfartyg 1909?)

Anders Mathias Grandell f.17.12.1858, fyrmästare 09.02.1909 - 1912
(Transporteras hit från Strorbrottens fyrfartyg, död. 28.04.1912 )

Emanuel Holmberg f. 25.03.1869, tf. fyrmästare 22.05.1912 - 01.04.1913

August Aurenius, tf. f yrmästare 01.06.1913 - 01.12.1914
(Transporterad hit från Norrskärs fyr 01.06.1913, blev transporterad till Gråhara fyr 01.12.1914)

Gustav Anton Nordberg, fyrmästare 30.11.1916-????
(Transporterad hit 30.11.1916 från Walsörarnas fyr)

Knut Gunnar Fahler f. 21.02.1880, fyrmästare 12.07.1918-06.05.1919
(Transporterad till styrman på Snipan 06.05.1919).

Selim Sigfrid Källström f. 18.07.1883, tf. fyrmästare 17.08.1919-????
(Senare transporterad till Tankar fyr, 1927?).

August Reinhold Holm f. 28.09.1912, fyrmästare 1946-01.03.1963
(Transporterades till fyren Valsörarna 01.03.1963)Fyrvaktare:


Den 30.09.1885 utses Matts Rein, Johan Rein, Karl Nyman och Fredrik Wilhelm Enholm från Korsnäs till fyrvaktare på Strömmingsbådan och Valsörarna.

Mattias Isaksson Östman f. 01.03.1868, fyrvaktare 04.08.1885-01.06.1934
(Extra fyrvakt 04.08.1885, äldre fyrvakt 23.07.1887-30.03.1912, äldre fyrvakt 07.1918-01.06.1934.
Arbetat på fyrfartyget Nahkiainen under säsongerna 1893 och 1894. På Strömmingsbådan 21.01.1898 extra fyrvakt på 4m, extra fyrvakt 10.08.1898, yngre fyrvakt 07.08.1899, äldre fyrvakt 16.03.1905. Erhållit ansökt avsked i protest 30.03.1912, åter i tjänst som äldre fyrvaktare 12.07.1918, pensionerades efter 34 8/12 tjänsteår med full pension 01.06.1934).

Mathias Henrik Söderholm f.25.03.1860, fyrvaktare 22.10.1885-07.11.1894
(Extra fyrvakt 22.10.1885, transporteras som äldre fyrvaktare till Rönnskär som lotslärling 07.11.1894)

Erik Eriksson Söderholm f. 28.05.1866, fyrvakt 1886-19.05.1893.
(Erik Eriksson Söderholm transporterades 19.05.1893 till Brändö lotsplats som lotslärling, transporterades till Rönnsärs lotsplats som lotslärling 31.07.1901. Tog avsked 18.03.1912. Under polisuppsikt och i landsflykt under strejken, tillfångatogs av ryssarna i Rönnskär under ett hembesök och fördes till Helsingfors. Dog i fängelset på Skatudden 13.07.1917)

Anders Johan Gammal(Fågelklo) f. 12.04.1849 i Replot, yngre fyrvakt 1893-13.01.1897

Otto Benjaminsson Molander f. 09.04.1867, äldre fyrvakt 07.11.1894-05.02.1895
(Den 07.11.1894 transporteras yngre fyrvaktaren Otto Benjaminsson Molander från Norrkärs fyr till Strömmingsbådan som äldre fyrvaktare. Avled 05.02.1895 i tyfus)

Johan Verner Dahlström f. 02.05.1854 i Kaskö, äldre fyrvakt 1895-1899
(Transporterad till Sideby)

Carl Fredrik Ferm f.28.12.1874, fyrvaktare 22.10.1896-16.05.1905
(Yngre fyrvakt 22.10.1896, äldre fyrvakt 07.08.1899. Transporterad 16.03.1905 som äldre fyrvakt till Norrskär fyr)

Karl Hjalmar Karl Evertsson Mattsson f. 10.11.1883 i Jomala, fyrvaktare 07.08.1899-30.03.1912
(Extra fyrvakt 07.08.1899, yngre fyrvakt 16.03.1905. Erhållit ansökt avsked 30.03.1912. Den 10.10.1901 meddelar fyrmästare Karl Evert Mattsson att Erik Olof Söderholm f. 27.03.1885 antas som extra fyrvakt efter Hjalmar Mattsson som slutat och följer med Valvoja. )

Erik Olof Söderholm f. 27.03.1885, extra fyrvakt 10.10.1901-11.03.1905
(Erik Olof Söderholm antas den 11.03.1905 som extra lotslärling på Rönnskär)

Johannes Olof Karlsson Cederström f. 04.10.1884, extra fyrvakt 11.08.1905-15.11.1911
(Cederström avförs ur rullorna på egen begäran 15.11.1911. Antas 1917 som lotslärling på Bergö lotsplats, drunknade 03.11.1918)

Erik Wilhelm Österberg f. 20.02.1893, yngre fyrvaktare 22.05.1912-01.04.1913
(Erhöll avsked på egen begäran 01.04.1913)

Stepan Yakofleff, utses till äldre fyrvaktare 31.05.1912 - 01.08.1914
(Erhöll avsked på egen begäran 01.08.1914.)

August Högback, f. 25.04.1867, extra fyrvakt 15.8.1912-01.03.1913
(Transporterad till Djupskärs ledfyrar 01.03.1913)

Timofej Skitabin, yngre fyrvaktare 01.04.1913-01.07.1914
(Erhållit avsked)

Emanuel Pasitschnik f. 22.01.1883, tf. Yngre fyrvaktare, 01.07.1914-01.06.1917
(tf. Yf. 01.05.1912, tf. Äf. 01.08.1914. Transporteras 01.07.1914 från Norrskärs fyr till Strömmingsbådans fyr. Avled genom drunkning)

Wlas Glinianoj, yngre fyrvaktare, 01.08.1914-30.10.1914
(Erhållit avsked)

Johannes Wilhelm Ostberg f. 30.06.1877, 21.05.1915-????
(yngre fyrvaktare 21.05.1915, äldre fyrvaktare 10.07.1917.)

Johannes Gästgivar, yngre fyrvaktare 10.07.1917-????

August Mattsson West f. 17.07.1899, fyrvaktare 12.07.1918-09.03.1923
(Extra tf. yngre fyrvakt 12.07.1918, tf. yngre fyrvakt 24.09.1919, yngre fyrvakt 21.10.1919. Den 18.12 1919 utgör t.f. yngre fyrvakten August West 3 månaders tjänst vid Björneborgs regemente i Åbo och t.f. yngre fyrvakten Reinhold Nyman antas att sköta Wests syssla under dennes värnplikt. Erhöll avsked 09.03.1923 och transporterades till Gåshällans lotsplats som extra lotslärling 20.03.1923.)

Viktor Berglund f. 23.12.1885, fyrvaktare 10.01.1919 - 01.01.1924.
(Vikarierat 1 m som extra fyrvakt år 1911 på Strömmingsbådan. Extra fyrvakt 10.01.1919. Tjänsteledig för säljakt 25.02-25.05.1919. Bondesonen August Östman f.25.07.1896, har under tiden sysslan på Strömmingsbådan, lönen skötte de sinsemellan. Transporterad till Norrskärs fyr som yngre fyrvakt 01.01.1924.)

Emil Arvid Söderholm f. 12.08.1898, fyrvaktare 20.03.1923-1951
(Tf. Yngre fyrvakt 20.03.1923, yngre fyrvakt 26.03.1924-1951. Emil Arvid Söderholm antas som lotslärling på Gåshällan 21.03.1922, transporterad till Strömmingsbådan som tf.yngre fyrvakt 20.03.1923)

Vilhelm Nyman f. 31.03.1906, äldre fyrvakt 01.06.1934-01.03.1963
(Vilhelm som antagits som extra lotslärling på Bergö lotstation 1934, transporterades 01.06.1934 till Strömmingsbådan som äldre fyrvakt efter Mathias Östman.
Transporterades till fyren Valsörarna 01.03.1963)

Bror Sigvald Söderholm f. 24.02.1924, fyrvakt 01.12.1951-01.03.1963
(Transporterades till fyren Norrskär 01.03.1963)Strömmingsbådans fyr automatiserades år 1963 och den 01.03.1963 transporterades den sista fyrbetjäningen, fyrvaktaren Bror Sigvald Söderholm till Norrskärs fyr, fyrmästaren August Holm och fyrvaktaren Vilhelm Nyman till fyren Valsörarna.

Sammanställt av:
Per- Erik Berglund
1993-1999


Källor: Landsarkivet i Vasa: Lotsarnas brev
Seppo Laurell, Suomen Majakat.
Bergö kommunalstyrelse protokoll
Eino Rosten: Handlande borgerskapet och handelsföreningen i Vasa
Intervjuer med: Astrid Ostberg, Bror Söderholm, Edvin BerglundStrömmingsbådan

eller

Startsidan