HÄRBRE
Härbret är från 1850-talet och den spannmålsbod som omnämns i kontraktet från 1856. Här finns hantverks-, fiske och jordbruksredskap som normalt inte förevisas.
De flesta föremålen i museets samlingar finns i Klockargården.
Här finner du det mesta som kunde behövas i ett skärgårdshemman: lodbössor, sälnät, sälskinnsskor, skarpsäckar, skridstänger, ett gammalt kompass i trä, en lotsflagga, krutflaskor, ljusterjärn m m. Dessutom finns det en del gamla psalmböcker, koralböcker, biblar och postillor eftersom gården tillhört byns klockare.Tillbaka