GÄSTHAMN
Finns vid gamla färjfästet.
Tillgång till el, färskt vatten m m.
Bergökartan