FRAKTSÅGNING
Automatiserad såg
Stock-/virkestransporter
Sågade trävaror
Tryckinpregnerat virke
Byggnadsmaterial
Byggnadsskivor
Isoleringsmaterial
Järnmaterial
Rör
Diverse material

JORDBYGGNADSARBETEN
Entreprenad eller räkning
Kommunalteknik
Husgrunder
Planering
Transporter
Sprängningar
Muddringar

SANDBLÄSTRING
SVETSNINGSARBETEN

FÖRMÅNLIGA PRISER!


RING!
STIG +358 (0)6 - 343 00 69 / +358 (0)49 - 263 149
BENGT +358 (0)50 - 517 84 73Postadress:

Bergövägen 87
66220 BERGÖ

Företagssidan