BERGÖ ÅRETS BY I ÖSTERBOTTEN 2013

Utmärkelsen delas ut av Aktion Österbotten och Österbottens förbund.Utmärkelsen har byn fått för sitt aktiva föreningsliv och
sina många projekt som har ökat trivseln och sammanhållningen i byn.

Startsidan