Projekt: Bergö Äldreboende 2012

Penninginsamlingstillstånd: 8360/3/2012 är beviljat av Polisen i Österbotten för perioden 12.09.2012 - 12.09.2014.

 

Bergö Öråd rf:s öronmärkta konto finns enbart till förmån för byggandet av ett Äldreboende på Bergö. 
Kontonumret i Korsnäs Andelsbanks Bergökontor är:
Bergö Äldreboendekonto 567011-23880

Inbetalningar kan göras till Bergö Äldreboendekonto:
IBAN: FI60 5670 1120 0038 80
BIC: OKOYFIHH


Bofasta Bergöbor, Bergöbor i förskingringen, villabor, sommargäster och alla andra bor som vill stödja Bergö Öråds ideella arbete
för att bygga ett eget Äldreboende på ön får tacksamt stödja projektet genom att göra inbetalningar till ovanstående konto.Varmt tack för alla inkomna bidrag och donationer.


All tänkbar ekonomisk hjälp som kommer in kommer att behövas.
Det går bra att även månadsvis göra inbetalningar till kontot, många bäckar små osv.
Vid bankkontoret på Bergö finns speciella kondoleanskort för gemensamma eller individuella inbetalningar för att
hedra minnet av någon som gått bort.Vid frågor som berör penninginsamlingen och tänkbara godhjärtade initiativ vänligen kontakta
Bengt-Erik Nyman, kassör i Bergö Öråd på GSM +358 (0)44-2582575 eller via e-post beny@netikka.fi

 

Bergö Öråds planeringsgrupp 

Ann-Charlotte Skinnar, ordf. Bergö Öråd

Britt-Mari Söderholm, vice ordf. o sekr. Bergö Öråd

Bengt-Erik Nyman, kassör Bergö Öråd

Marianne Söderholm, ledamot i planeringsgruppen

Juhani Pelkkala, ledamot i planeringsgruppen

Torolf West, ledamot i planeringsgruppenMalax kommun företräds i planeringsgruppen av 

Håkan Knip, kommunstyrelsens ordf.

Christer Bogren, vice ordf. i kommunfullmäktige

Monika Björk, äldreomsorgsledare

Mikko Ollikainen, vik. kommundirektörPlaneringen leds av

Byggnadsplanering, Christer Lindqvist, huvudplanerare, Botniavägen 20, 6660 Vörå

Byggnadsplanering Öst & Hjort, Mikael Öst, arkitektplanerare, Plasskatavägen 180 B, 66640 Maxmo

Ingenjörsbyrå S Budd, Stefan Budd, konstruktionsplanerare, Kyrkskogen 4, 66600 Vörå

VVS-planering, Lars Nygård, vvs-planerare, Johannesbergsvägen 18, 64200 Närpes

Elplanering. Stagnäs & Nylund Ab, Birger Stagnäs, energiing, Maxmovägen 242, 66640 Maxmo